Ceník

NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

Ceny jsou vždy stanoveny individuálně dle konkrétních požadavků klienta s ohledem na časovou a odbornou náročnost a rozsah. Vzhledem k variabilitě poskytovaných služeb jsou ceny stanoveny po dohodě s klientem paušální částkou nebo hodinovou sazbou. Je standartem, že našemu potenciálnímu zákazníkovi zpracujeme bezplatně variantní návrhy cen.


Daňové a účetní poradenství

Od 1 500 Kč

Vedení daňové a účetní agendy

Od 5 000 Kč dle rozsahu

Daňová přiznání

Od 1 000 Kč k dani z příjmů fyzických osob - zaměstnanci

Od 2 000 Kč k dani z příjmů fyzických osob - OSVČ

Od 4 500 Kč k dani z příjmů právnických osob

Od 800 Kč k dani z nemovitých věcí

Od 500 Kč k dani silniční

- cena přiznání je vždy finálně stanovena individuálně dle počtu příloh, potvrzení atd.

Odklad daňových přiznání a zastupování před úřady

Od 3 000 Kč