Služby

Daňové poradenství

Vývoj daňového systému je v posledních letech velmi bouřlivý a je obtížné v tuto chvíli odhadovat další změny. Při současné frekvenci změn daňových zákonů není vždy jednoduché se v dané problematice orientovat. Postaráme se o Vaše daňové záležitosti s cílem navrhnout vhodné řešení a minimalizovat, resp. z dlouhodobého hlediska optimalizovat Vaši daňovou povinnost.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Služba zahrnuje vedení daňové evidence a účetnictví v souhladu s platnou právní úpravou a se všemi souvisejícími úkony dle požadavků klienta včetně kontroly a ostatních služeb týkající se účetnictví a daňové evidence na základě dohody.

Zpracování daňových přiznání

Služba zahrnuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob, k dani z příjmu právnických osob, k dani z přidané hodnoty, k dani silniční, k dani z nemovitých věcí a dalších souvisejících zákonných povinností.

Daňová přiznání zpracována z účetnictví či daňové evidence jsou vyplněna buď na základě předložených údajů od klienta. V tom případě odpovídáme pouze za údaje vyplněné na daňovém přiznání, tj. nezkoumáme úplnost a pravdivost předložených údajů. Druhá varianta spočívá v kontrole účetnictví či daňové evidence, daňové přiznání je pak vyplněno na základě zkontrolovaných údajů. V daném případě za daňové přiznání odpovídáme v plném rozsahu.

Má-li klient jednorázovou povinnost podat daňové přiznání (např. v případě fyzických osob se může jednat např. o situace má-li klient současně více zaměstnavatelů, vypověděl pojistku, měl přivýdělek ke mzdě atd.) zpracujeme  přiznání na základě předložených údajů.

Zpracování daňových přiznání vyřizujeme kompletně "na dálku" (e-mail, telefon, pošta) a není nutná Vaše osobní návštěva v daňové kanceláři. Kontaktujte nás a my Vás rádi  bezplatně poskytneme informace, které budou potřeba ke zpracování daňových přiznání.

Zpracování mezd a personalistika

Služba zahrnuje výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně vytisknutí a rozeslání výplatních pásek, roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně, odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace.